Máy phân tích đông máu tự động Sysmex CA-1500

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 35 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kích thước và trọng lượng

  Kích thước: 780 x 500 x 500 mm

  Trọng lượng: 75 kg

  Công suất

  Tối đa 120 test/ giờ

  Nguyên lý

  Nguyên lý cục máu đông: Phương thức phát hiện
  ánh sáng tán xạ.
  Nguyên lý soi màu*: Phương thức dùng máy đo
  màu.
  Nguyên lý miễn dịch**: Dùng phương thức đo
  sự tăng độ đặc latex.

  Các thông số

  Cục đông : PT, APTT, Fbg, TT,
  TTO, NT, PCcl, BXT, LA1/LA2,
  Factor Assays. Soi màu*: ATIII,
  PLG, 2AP, BCPC, Heparin. Miễn dịch
  **: FDP(Plasma), D-Dimer, vWFAg.

  Khả năng lập trình giao thức

  Cho phép cài sẵn 15 test. Có thể đo ngẫu nhiên,
  đồng thời lên đến 5 thông số.

  Dung lượng mẫu

  PT/APTT/TT 50μl, Fbg, NT 10μl, TTO 20μl,
  TT 50μl, Factor Assay 5μl, ATIII,PLG 16μl,  
  PC 15μl,

  Khả năng chứa mẫu

  50 mẫu

  Số lượng ống phản ứng

  300 tuýp

  Kim hút mẫu

  Kim hút mẫu gắn cảm biến bề mặt chất lỏng để
  hút lượng máu đã ly tâm.

  Chạy chuẩn QC

  Mean control, Levy-Jennings control,
  540 điểm dữ liệu x 20 files x 25 thông số lưu trong
  bộ nhớ

  Lưu trữ dữ liệu

  1000 mẫu (15.000 test).

  Đầu ra

  Tích hợp máy in nhiệt.

  Scroll