Phần mềm Quản lý tài liệu văn bản điện tử

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 357 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, máy vi tính đã đi đến tới hầu hết các doanh nghiệp, theo đó các tài liệu, giấy tờ, hợp đồng, ... đã dần được chuyển sang lưu trữ dưới dạng tài liệu văn bản điện tử.
  e-DMS là phần mễm hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày cho cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức lưu trữ tài liệu văn bản điện tử, trao đổi và bảo mật thông tin một cách khoa học và hiệu quả nhất.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • 1.    Quản lý người dùng, nhóm người dùng
  2.    Phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu dự phòng
  3.    Quản lý tài liệu, văn bản điện tử
  -    Quản lý tài liệu văn bản điện tử
  -    Quản lý đối tác, dự án, hợp đồng
  -    Soạn thảo, cập nhật tài liệu văn bản điện tử
  -    Di chuyển tài liệu văn bản điện tử
  -    Quản lý tài liệu văn bản điện tử theo phiên bản
  -    Quản lý lịch sử tài liệu văn bản điện tử
  -    Kiểm soát xử lý tài liệu văn bản điện tử
  4.    Quản lý danh tính, bảo mật dữ liệu
  -    Ký vào tài liệu văn bản điện tử (sử dụng chữ ký điện tử)
  -    Xác nhận chữ ký (quản lý danh tính của người ký vào tài liệu văn bản điện tử)
  -    Mã hóa, giải mã tài liệu văn bản điện tử
  5.    Tìm kiếm tài liệu văn bản điện tử theo các tiêu chí lựa chọn
  Phạm vi ứng dụng: e-DMS được xây dựng để tổ chức lưu trữ, trao đổi tài liệu văn bản điện tử một các khoa học và hiệu quả nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp. e-DMS với đặc tính sử dụng dễ dàng và thuận lợi, tổ chức lưu trữ hiệu quả và đặc biệt xác định danh tính, bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi tài liệu văn bản điện tử của doanh nghiệp.

  Scroll