Công nghệ bảo quản mãng cầu

Chùm công nghệ được giới thiệu bao gồm: - Quy trình xử lý bảo quản mãng cầu bằng phối hợp túi ức chế ethylene và màng MAP, cho phép giảm hư hỏng khi xuất khẩu xuống khoảng 5-10%, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ 7-10 ngày của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Hữu Tâm giới thiệu . - Quy trình xử lý vệ sinh và khử nấm, sử dụng chế phẩm AnsiP để ức chế ethylene chủ động, kết hợp màng MAP; ứng dụng bảo quản lạnh ở 10-12oC, cho phép bảo quản trái đến 10 ngày, của Công ty CP Quốc tế Sao Nam - Sancopack - Hệ thống kho thông minh của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tứ Hợp.
Scroll