Công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuỗi công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh được giới thiệu gồm: -Đại học Nông lâm giới thiệu công nghệ tối ưu hóa các điều kiện hoạt động cho vi sinh vật trong quá trình ủ phân (có thể rút ngắn quá trình ủ 15-20 ngày), cho phép sản xuất sạch và an toàn. -Viện Sinh học Nông nghiệp Tất Thành giới thiệu quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh bao gồm các khâu phối trộn (có vi sinh); ủ phân (có khuấy đảo) 45-60 ngày, độ ẩm 25%; phun rải, trộn vi sinh và đóng bao thành phẩm. -Viện Công nghệ sinh học và Ứng dụng vi sinh miền Nam giới thiệu công nghệ oxy hóa không ngọn lửa ở 300oC tạo dạng biochar và kết hợp vi sinh vật, sau đó sang và đóng gói. Công nghệ cho thời gian xử lý nhanh, loại bỏ các vi sinh vật gây hại, tăng cường biochar có hoạt tính sinh học mạnh, tăng cường hệ vi sinh vật có ích, sản phẩm ổn định. -Công ty BSR Vietnam giới thiệu hệ thống xử lý chất thải và phân gia súc cho phép xử lý từ 30-50 tấn/ngày, cho đến 100-200 tấn phân/ngày, cho ra phân hữu cơ 100% (hệ thống bao gồm khử khuẩn, thoát nước, lên men, xử lý mùi và đóng gói phân) sau khoảng 60 ngày. Hệ thống cho phép tận dụng triệt để nguồn phân, cho lên men tự nhiên, không dùng vi sinh vật bên ngoài.
Scroll