Giải pháp nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ Israel

Giải pháp nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ Israel có các ưu điểm sau: 1-Năng suất tăng gấp 3-4 lần so với trồng theo phương thức truyền thống. 2-Sản xuất ổn định, giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố từ môi trường, thời tiết, sâu bệnh gây hại. 3-Có thể trồng các loại giống mới lạ. 4-Mỗi dự án đều được thiết kế, tư vấn bởi chuyên gia Israel, tạo điều kiện tối ưu cho cây trồng. 5-Sản phẩm đạt chất lượng cao và đồng đều, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. (*) Có mô hình cho HTX (chỉ cần tối thiểu 8 đơn vị canh tác, mỗi đơn vị canh tác 500m2)
Công ty CP Nam Du Argos Việt Nam
Scroll