Xử lý phân heo bằng trùn quế tạo phân hữu cơ vi sinh

Ứng dụng công nghệ sinh học ở quy mô công nghiệp cho phép xử lý phân heo tươi bằng trùn quế từ các loại trùn quế Việt nam và trùn quế ngoại nhập. Công nghệ sử dụng một số chủng vi khuẩn thích hợp để tạo ra men vi sinh kích thích trùn quế sinh khối giai đoạn mới thả giống thích nghi mạnh và xử lý các yếu tố bất lợi trong phân heo nguyên gốc, tạo môi trường tốt cho việc nuôi trùn. Sau 2 tháng cho trùn thịt (dùng tạo ra các loại sản phẩm như dịch trùn quế làm phân bón lá; trùn đông lạnh, trùn sấy khô, dịch trun cung cấp thức ăn cho chăn nuôi). Với thời gian trên 4 tháng, cho phân trùn dùng làm phân vi sinh ứng dụng trong nông nghiệp sạch.
Scroll