Kiểm nghiệm Salmonella bằng phương pháp Real-time PCR

iQ-Check Salmonella II Kit là bộ hóa chất chuẩn bị mẫu và thành phần phản ứng PCR hoàn chỉnh, giúp phát hiện nhanh Salmonella spp trong thức ăn, thức ăn chăn nuôi và các mẫu môi trường với thời gian trả kết quả chỉ trong khoảng 12 giờ.
Được ứng dụng trên hệ thống Real-time PCR CFX96 DeepWell, iQ-Check Salmonella II Kit có khả năng tăng sinh một bước trong môi trường BPW có bổ sung viên tăng sinh chọn lọc, trả kết quả bằng phần mềm CFX Manager phiên bản chẩn đoán công nghiệp Industrial Diagnostic Edition (IDE). Nếu cần dùng cho công suất mẫu lớn, đơn vị xét nghiệm cũng có thể trang bị hệ thống tách chiết và chuẩn bị mẫu tự động iQCheck Prep chuyên dụng, với khả năng xử lý 250 mẫu trong vòng 8 giờ.
 
 
iQ-Check Salmonella II Kit 
 
Bên cạnh thành phần mồi và mẫu dò đặc hiệu cho Salmonella spp, bộ kit cung cấp sẵn mẫu chứng dương và chứng âm, kèm theo chứng nội, giúp phát hiện chất ức chế phản ứng PCR trong mẫu. Sản phẩm có kèm môi trường thạch chọn lọc RAPID'Salmonella để xác nhận lại mẫu dương tính sau 24 giờ nuôi cấy. Nhờ đó, cho kết quả đáng tin cậy ở độ nhạy 1-10 CFU/25g mẫu và độ đặc hiệu cao (đạt trên 98%). Bộ kit này đã đạt các chứng nhận như AFNOR của ISO 16140 (không có BRD 07/06 - 07/04), AOAC-OMA (số 2017.06), xác thực NordVal # 38, xác nhận sức khỏe của Canada (MFLP-38).
 
Thường được sử dụng trong các chương trình an toàn thực phẩm trên toàn thế giới, iQ-Check Salmonella II Kit có khả năng kiểm tra nhanh vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm. Bộ kit này có thể chạy cùng lúc 96 mẫu (bao gồm chứng âm, chứng dương và 94 mẫu xét nghiệm).
 
Sử dụng các mẫu dò DNA đặc hiệu (đã được cấp bằng sáng chế) để phát hiện vi khuẩn gây bệnh trong các mẫu thực phẩm, iQ-Check Salmonella II Kit cũng có thể chạy cùng quy trình với các kit iQ-Check khác như Campylobacter Kit, Cronobacter spp. Kit, E. Coli O157:H7 Kit, Listeria monocytogenes II Kit, Listeria spp. Kit, STEC Kit, giúp rút ngắn tổng thời gian xét nghiệm dựa trên phương pháp Real-time PCR.
 
Đây cũng là gói giải pháp kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm hữu hiệu, giúp sớm phát hiện các tác nhân gây bệnh trong thịt và gia cầm sống, thịt và gia cầm đã chế biến, các sản phẩm trứng đã chế biến, các sản phẩm thực phẩm khác và các mẫu môi trường. 
Hoàng Kim
Scroll