Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 846
Địa chỉ : Số 37 - Hai Bà Trưng - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu
Điện thoại : 02913826057
Fax : 02913949907
Website : bttc.gov.vn
Người đại diện : Lê Phước Thiện
Chức vụ/ Chức danh :
 

 • - Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 22/5/1999 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Khoa học và Công nghệ (nay là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ);
  - Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí.
  - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về Quy định cơ chế tự, tự chịu trách nhiệm của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập.
   
  Hướng phát triển
  - Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/3/2012: Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Thông tư Số: 22/2012/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 22/11/2012 Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
   Tư vấn lập dự án đầu tư
   Định giá, đánh giá công nghệ
   Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm
   Sở hữu trí tuệ

 • SẢN PHẨM
 • - Hoạt động phục vụ quản lý nhà nước
  - Nghiên cứu triển khai
  - Đào tạo tập huấn
  - Tư vấn dịch vụ kỹ thuật

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll