Mai Thành Trí

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 354
Địa chỉ thường trú: 1 Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 30/09/1963
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sỹ
Cơ quan công tác:Trung tâm chuyển giao công nghệ, Viện công nghệ hóa học
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Hóa học
   Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Công nghệ chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp CO2 siêu tới hạn.

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll