Nguyễn Đức Hoàng

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 72
Địa chỉ thường trú: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
Ngày sinh: 1966
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học - ĐH KHTN
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  1. Tư vấn về lựa chọn chủng chủ và cách thức tạo chủng vi sinh vật biểu hiện protein tái tổ hợp 
  2. Sản xuất protein tái tổ hợp ở Vi sinh vật
  3. Tư vấn về lựa chọn và phát triển phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật
  4. Ứng dụng của Vi sinh vật trong nông nghiệp

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll