Nguyễn Thị Mỹ Trinh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 74
Địa chỉ thường trú: 227 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1989
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  1. Các quy trình và thiết bị liên quan đến việc phân lập, nuôi cấy và xác định sự hiện diện của vi sinh vật 
  2. Quy trình và thiết bị liên quan đến sản xuất protein tái tổ hợp
  3. Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và kháng ung thư của các chất

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll