Phạm Văn Tấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 122
Địa chỉ thường trú: 54 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1962
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ (2008)
Cơ quan công tác:Phân Viện Cơ Điện Nông Nghiệp & Công Nghệ Sau Thu Hoạch (SIAEP)
Chức vụ/ Chức danh: Phó Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Cơ khí
   Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện


  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll