Phan Tại Huân

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 296
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ (2008)
Cơ quan công tác:Đại học Nông lâm TPHCM
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Khoa

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn về các lĩnh vực nghiên cứu thuộc:

  - Công nghệ sau thu hoạch
  - DInh dưỡng người
  - Hóa sinh thực phẩm
  - Kỹ thuật thực phẩm
  - Vi sinh thực phẩm 

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll