Trần Tuấn Cường

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 118
Địa chỉ thường trú: 12N Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1961
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Hưng Thông
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Vật liệu và luyện kim

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện


  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll