Trương Vĩnh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 113
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1960
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ (2003)
Cơ quan công tác:Đại học Nông lâm TPHCM
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Bộ môn

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện


  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll