Livestream công nghệ

[Trực tiếp] Hội thảo trực tuyến giới thiệu "Giải pháp phân tích mô phỏng tính toán ứng dụng phần mềm Altair cho ngành cơ khí chế tạo"
Tại hội thảo, Công ty Thinksmart sẽ giới thiệu và mô phỏng cách sử dụng phần mềm để thực hiện một số hoạt động như: Mô phỏng khí động học, thiết kế lướt gió và tính toán thông gió ở xe thể thao; Phân tích điện từ trường; Phân tích va chạm; Phân tích rung ồn - cộng hưởng; Phân tích tính toán tối ưu hóa kết cấu.
Scroll